Fjøra FK

Lagbilde

Lagbilde

Fjøra FK 2017

BAK FRA V: Sondre Skrede (hjelpetrenar), Mathias Løken, Henrik Navarsete, Gøran Wigum (hjelpetrenar og spelar) Mathias Flo, Kenneth Skjerven, Stian Njøs, Per Eirik Lunde, Jan Rune Årøy (sportsleg leiar), Knut Idar Kristoffersen (materialforvaltar). MIDTEN FRA V: Steffen Olsen, Eirik Stedje, Karsten Bjelde jr, Joar Hoberg, Joar Tryti, Ole Martin Bolset, Håvard Stedje, Torbjørn Oddenes. FRAMME FRA V: Bakary Traore, Espen Outzen, Erlend Grov, Emil Harloff, Håvar Mjelleli, Svenn Ove Gjøringbø, Magnus Bjørvik, Eirik Kristoffersen

Håvard Hatle (trenar), Per Barsnes (oppmann), Ørjan Sørflaten og Jan Ruben Sleen var ikkje tilstades då bildet vart teke

 


Fjøra Fotballklubb
Postboks 188, 6851 Sogndal |  
www.fjora.no | post@fjora.no | 95805550
Dersom du ynskjer å nytta innhald frå nettsida, ver venleg å oppgi kjelda
.

 

Hovudsponsorar

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products