Fjøra FK

Påmelding KL 2016

Påmelding KL 2016

 

Kjempenes Liga 2016 vert arrangert 11.-12. november. Påmelding til tylvisaaker@hotmail.com innan fristen 31.oktober der du oppgir lagnavn, kontaktperson og mail/tlf.nr (de skal på bekrefting på at laget er påmeldt) Innan 5.november skal alle lag ha sendt lagoppstilling til samme mail og lisensspelar skal merkast med L bak navnet.

For tilreisande herrelag som ønsker å spela innleiande kampar laurdag prøver me så langt det er muleg å legge til rette for det, oppgi dette i påmeldinga! Damelaga spelar i utgangspunktet innleiande fredag men viss nok lag kan det også bli spelt innleiande laurdag. Dei første 24 herrelaga og 8 damelaga er sikra plass, så blir det vurdert fortløpande om me aukar antallet. 

Påmeldingsavgift 2000 kr betales kontant i sekretariatet seinast 15 min før ditt lags første kamp! Premiering til vinnarlaga (Pokal, gratis inngang på Sogndal Hotell og gavekort på mat)

Velkommen til turnering og ikkje minst ein sosial kveld på "byn" i Sogndal etterpå. Ingen organisert bankett men me kan garantere at det vert god stemning utover kvelden på Sogndal Hotell.


Fjøra Fotballklubb
Postboks 188, 6851 Sogndal |  
www.fjora.no | post@fjora.no | 95805550
Dersom du ynskjer å nytta innhald frå nettsida, ver venleg å oppgi kjelda
.

 

Hovudsponsorar

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products